Wie zijn wij

For Youth is een jongerenvereniging die de zelfontplooiing en actieve deelname aan het sociale leven van jongeren (16-25 jaar) stimuleert. Door jongeren een actieve rol te geven in onze werking, wordt hun motivatie en interesse aangewakkerd voor sociaal-maatschappelijke projecten. Bovendien wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel aangescherpt door hun deelname aan deze projecten.


Onze doelstellingen:

 •  Competenties ontwikkelen zoals samenwerken, delen en samenleven;
 •  Jongeren aanmoedigen om te participeren aan en initiatief te nemen in sociaal maatschappelijke projecten ;
 •  Begrip en tolerantie tussen jongeren versterken door hen de nodige ruimte en mogelijkheden te bieden;
 •  Motivatie van de jongeren verhogen en hun verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen;


Onze activiteiten:

 •  Sociale, culturele en sportieve activiteiten zoals : filmavond, museumbezoek, zaalvoetbal, lezing ;
 •  Wekelijkse bijeenkomsten wekelijkse zingevingsgesprekken en motivatiessessies waar verscheidene onderwerpen worden aangehaald zoals : intrafamiliale communicatie, drugsgebruik,…;
 • Info- en vormingsessies over interessante topics en trends zoals: gebruik van social media, ondernemerschap, pc-gebruik,…;
 •  Organiseren van creatieve workshops (o.a schilderen, marmeren, kalligrafie,…) als nuttige vrijetijdsbesteding ;
 •  Binnen- en buitenlandse uitstappen voor het aanscherpen van de algemene kennis en teambuilding;


Actieve gedeelten:

Wie zijn wij/

 • Brussels;
 • Gent;
 • Antwerpen;
 • Charleroi;
 • Luik;
 • Limburg.


 • Wie zijn wij/