Interview Corporate Communication Manager Nestlé

Catherine MEntior : Corporate Communication Manager bij Nestlé Belgilux.

Op initiatief van Nestlé hebben meerdere grote bedrijven zich verenigd om samen in België een Alliance for YOUth op te richten. Het doel van die alliantie is om op korte en middellange termijn honderden opportuniteiten te creëren voor jongeren onder 30 jaar in de vorm van arbeidscontracten en stageplaatsen.

Wat is Alliance for YOUth?
De Alliance for YOUth in België is het Belgische equivalent van het door Nestlé opgezette, gelijknamige Europese initiatief, dat in juni 2014 werd gelanceerd. In het kader van die alliantie mobiliseert Nestlé zijn bedrijfspartners en andere ondernemingen die vastbesloten zijn om een positieve rol te spelen in de tewerkstelling van jongeren. Het doel van die alliantie is om op korte en middellange termijn honderden opportuniteiten te creëren voor jongeren onder 30 jaar in de vorm van arbeidscontracten en stageplaatsen.

Wie zijn de partners?
De verschillende partnerbedrijven van Nestlé in België zijn: Adecco, AXA, EY, IBA, IBM, Securex en Sodexo.

Wat zijn de doelstellingen?
De doelstellingen van de Alliance for YOUth in België zijn ambitieus: de partners verwachten samen meer dan 2600 banen en stageplaatsen te kunnen aanbieden aan jongeren onder 30 jaar in de periode 2015-2016.

Wat is de ontstaansverhaal van Alliance for Youth?
In 2013 lanceerde Nestlé een Europees initiatief voor jongerenwerkgelegenheid, getiteld Nestlé Needs YOUth, waarin het zich engageert om in de drie volgende jaren 20.000 werk- of stageplaatsen aan te bieden aan jongeren onder de 30 jaar. Om een breder draagvlak aan deze beweging te geven, heeft Nestlé alle geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd om zich in één alliantie te groeperen: de ‘Alliance for YOUth’ – een Europese beweging die meer dan 200 bedrijven bijeenbrengt.

Wat motiveerde Nestlé om een sociaal project over de jeugdwerkloosheid te lanceren?
Ze vertelde ons dat Nestlé altijd bezig was met sociale projecten, maar deze waren vooral gericht op duurzame ontwikkeling van grondstoffen zoals koffie en cacao. Maar deze Zoals ze zei: «Deze projecten waren zeer ver van mensen en hun dagelijkse leven in Europa. Dus begonnen we te denken over kwesties waarmee Europa geconfronteerd wordt en de belangrijkste kwestie was jeugdwerkloosheid «
Ze vermelde tevens :» Veel bedrijven praten over maatschappelijke verantwoordelijkheid, we zien het op een manier dat het voordelig voor de maatschappij moet zijn, maar het moet ook een positief impact hebben op de toekomst van onze activiteiten Dit filosofie noemen we “Creating Shared Value”.

Waar situeert Alliance for YOUth zich in het Europees verhaal?

De Alliance for YOUth past binnen de context van de ‘Jongerengarantie’, gelanceerd door de Europese Commissie, maar ook binnen de ‘Europese Alliantie voor Leercontracten’, een breder initiatief dat als doel heeft meer leercontracten, kwalitatieve stageplaatsen alsook beroepsopleidingen aan te bieden aan jongeren. Nestlé heeft zich aan die Europese Alliantie voor Leercontracten in naam van de huidige en toekomstige partners verbonden via de Alliance for YOUth, waardoor zij automatisch toetreden.

Hebben jullie een onderzoek gevoerd over jeugdwerkloosheid?

Een onderzoek van Nielsen over jongeren in Europa toont het volgende aan:
– 92% van de jongeren denkt dat jongerenwerkloosheid een groot probleem is in Europa.
– 23% van de ondervraagde jongeren ziet werkloosheid als het grootste maatschappelijke probleem voor de komende vijf à tien jaar.
– 44% van de jongeren geeft gebrek aan ervaring op als reden waarom ze geen werk vinden.

Wat gebeurt er na 2016?
De “Alliance for YOUth” is een initiatief dat bedoeld was om concrete engagementen aan de deelnemende ondernemingen te vragen, eerst voor een periode van 3 jaar: 2014, 2015 en 2016. Leden van de Alliance for YOUth in België verbinden zich ertoe programma’s die de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken actief te ondersteunen en promoten en diverse initiatieven te ontwikkelen die jongeren relevante werkervaring bieden, hetzij individueel, hetzij met andere leden van de Alliance. Dus in 2016 zullen we samen bekijken hoe ver we staan en beslissen over de volgende stappen.