Moeders en dochters


Moeders en dochters/divers


Wekelijks verzamelen onze jongeren zich met hun begeleiders, om zich te bezinnen over maatschappelijke fenomenen en specifiek ook diverse maar heel reële bedreigingen binnen hun leefwereld.

Met een kern van onze jongeren organiseren we wekelijks een ontmoeting. Deze aanpak richt zich heel duidelijk op een permanente groepsvorming. Daarbij bouwen de jongeren en onze organisatie een nauwe relatie op, gebaseerd op vertrouwen, herkenning maar ook zingevend en structurerend. Naast ontmoeting en verbondenheid, bieden deze momenten ook belangrijke informatie- en vormingskansen. Met dit initiatief willen we een belangrijk basis voor onze sociaal-culturele aanpak leggen.

Dit week hebben de begeleiders ervoor gekozen om de thema communicatie tussen moeders en dochter te behandelen. Moeders en dochter kwamen hiervoor samen in een gezellige omgeving waar ze genoten van traditionele drankjes en hapjes. Tevens kregen ze informatie rond communicatie.


0 Comments