Peterschapsproject

Peterschapsproject/


Als For Youth jongerenvereniging hebben we een Peterschapsproject (Zaalvoetbal tornooi) georganiseerd voor jongeren tussen 16-25 jaar. We hebben bewust een project georganiseerd die te maken heeft met sport, omdat dit de jongeren zeker zou aanspreken. Iedere deelnemende ploeg wordt gecoacht door een ambassadeur (mentor), die kennismaakt met de jongeren voor de wedstrijden aanvangen. De jongeren krijgen hierbij de kans om hun stem te laten horen in verband met problemen waarmee zij te kampen hebben.


Projectnaam: Peterschapsproject (zaalvoetbal tornooi)


Organisator: (Fedactio – Platform Onderwijs en Jeugd)


Doelstellingen van het project:

 • jongeren tussen 16-25 jaar bereiken;

 • bekende mensen die als rolmodel en inspiratiebron moeten fungeren, samenbrengen met jongeren;

 • zorgen dat de doelgroep een actieve participatie aan het sociaal leven kan waarmaken;

 • vrijwillige deelname van de doelgroep aan sociaal maatschappelijke projecten aanmoedigen;

 • aandacht vestigen op en aanbrengen van begrippen zoals: gezonde individu, collectief bewustzijn en succes.


 • Wat? (Wat gaan we juist doen met dit project?)

  De verschillende ploegen van een bepaalde regio bestaat uit jongeren vanuit dezelfde omgeving. Met dit project krijgen zij de kans om netwerken met hun buurtbewoners uit te breiden. Bekende mensen in aanraking brengen met hun buurtjongeren.


  Omdat we met dit project:

 • bijdrage leveren aan een actieve participatie van de jongeren aan het sociaal leven;

 • jongeren kansen bieden om initiatief te nemen bij sociaal maatschappelijke projecten; Zoals dit Peterschapsproject gaan we nog andere projecten organiseren, waar de jongeren deel van zullen uitmaken. Op deze manier zullen ze meer aandacht besteden aan dergelijke projecten;

 • samenwerking tussen jongeren onderling versterken;

 • jongeren de mogelijkheid geven om hun eigen initiatief te vertalen naar een grootschalig project. Op deze manier verhoogt hun zelfvertrouwen en motivatie.


 • Wanneer ?

  Dit project heeft een duur van 3 maanden (maart – mei). In de eerste fase wordt het project bekendgemaakt bij de ambassadeurs en jongeren die zullen meedoen aan dit project. De jongeren komen zowel onderling als met de ambassadeurs samen voor een kennismaking.

  In de tweede fase wordt er meer aandacht besteed aan praktische zaken zoals:

 • het vormen van de ploegen tot eind maart;

 • het spelen van de voorrondes tot eind april;

 • het selecteren van 16 ploegen die zullen deelnemen aan de finale;

 • De derde fase is de afsluiting van het project:

 • 26 mei zal de finale doorgaan in Antwerpen ;

 • 28 mei om 19u30 zal de prijsuitreiking plaatsvinden in: Ecole des Etoiles te Brussel (Haren)


 • Wie wil dat het project wordt gerealiseerd?

 • Jongeren tussen 16-25 jaar, die in contact staan met Fedactio (Platform Onderwijs en Jeugd);

 • Buurtbewoners rondom Fedactio

 • Vrijwilligers en projectmedewerkers For YouthFor Youth.

 • Jongeren tussen 16-25 jaar, verspreid over de vestigingen (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik en Limburg) waar Fedactio werkingen heeft.


 • Op hoeveel deelnemers rekenen we?

 • Actieve deelnemers aan het project: 200 jongeren;

 • Ambassadeurs van iedere ploeg (16);

 • Het volk (ongeveer 450 mensen) dat zal deelnemen aan de prijsuitreiking :

 • spelers van de winnende ploegen;

 • ambassadeurs van de winnende ploegen;

 • regio verantwoordelijken For Youth;

 • projectmedewerkers en vrijwilligers For Youth;

 • Fedactio – Platform Onderwijs en Jeugd verantwoordelijken;

 • Supporters van de winnende ploegen;


 • Wie doet wat ?

 • De medewerkers van For Youth in: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik en Limburg nemen de organisatie van de ploegen op zich ;

 • For Youth Antwerpen (medewerkers en vrijwilligers) organiseren de finale wedstrijd;

 • For Youth Brussel (medewerkers en vrijwilligers) organiseren de prijsuitreiking;

 • De Fedactio afdelingen in de verschillende regio’s zorgen voor logistieke ondersteuning;

 • Tijdens het verloop van het project komen de ambassadeurs samen met de jongeren: