Theaterproject

Theaterproject/


Projectnaam: Theaterproject


Organisation: For Youth & Fedactio – Kunst en Cultuur


Wie doet wat?

 • Productie: For Youth vzw & Mevlüt Akgüngör

 • Producent: Rkan Albay

 • Auteur: Omer Pekin;

 • Technisch verantwoordelijke: Umit Vurel

 • Projectmedewerkers: Mustafa Durak, Bedri Arslan, Sinan Kazaz, Ahmet Ordu, Mustafa Ornek, Bünyamin Keskin, Sabri çelik, Cüneyt Er;

 • De medewerkers van For Youth in: Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik en Limburg nemen de organisatie van de voorstellingen in hun regio op zich;


  Doelstellingen van het project:

 • jongeren tussen 16-25 jaar bereiken;

 • kansarme mensen in contact brengen met culturele aanbod en de cultuur product dichter brengen bij deze mensen;

 • zorgen dat de doelgroep een actieve participatie aan het cultuur leven kan waarmaken;

 • sociale cohesie versterken;

 • kloof overbruggen;

 • participatie en emancipatie van de kansarme jongeren bevorderen;

 • jongeren de mogelijkheid geven om zich langs een artistieke weg te uiten; -arbeidsmogelijkheden aantonen binnen het cultuurdomein en hen aansporen om ook die mogelijkheden te verkennen;

 • aandacht vestigen op en aanbrengen van begrippen zoals: gezonde individu, collectief bewustzijn en succes;


 • Wat? (Wat gaan we juist doen met dit project?)

  Een theatervoorstelling naar voren brengen met tiental jongeren onder begeleiding van professionelen.


  Waarom? Omdat we met dit project:

 • bijdrage leveren aan een actieve participatie van de jongeren aan het cultuur leven;

 • bijdrage leveren aan de mondigheid en het zelfvertrouwen van de jongeren;

 • jongeren kansen bieden om initiatief te nemen bij sociaal maatschappelijke projecten;

 • samenwerking tussen jongeren onderling versterken;

 • jongeren de mogelijkheid geven om hun eigen initiatief te vertalen naar een grootschalig project. Op deze manier verhoogt hun zelfvertrouwen en motivatie;


 • Wanneer?

  Gala 20 Februari in Brussel école des étoiles


  Wie wil dat het project wordt gerealiseerd?

 • Jongeren tussen 16-25 Februari in Brussel école des étoiles

 • Buurtbewoners rondom Fedactio

 • Vrijwilligers en projectmedewerkers For Youth


 • Voor wie is dit project bedoeld?

  Jongeren tussen 16-25 jaar, verspreid over de vestigingen (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik en Limburg) waar For Youth vertegenwoordigers heeft.

  Op hoeveel deelnemers rekenen we?

 • Actieve deelnemers aan het project: 15 jongeren

 • Het volk (ongeveer 500 mensen per voorstelling).


 • Theaterproject/