Rolmodel avond met minister Smet


Voor onze jongeren, in de specifieke periode van hun jong zijn, speelt identificatie een erg belangrijke rol. Bij deze identificatie spelen uiteraard vooral ouders & familie en in toenemende mate ook hun vrienden (peers) een rol. Toch kunnen ook relatieve buitenstaanders een rolmodel vervullen, bv. acteurs, musici, invloedrijke figuren uit de politiek en de zakenwereld e.a.

Het kan bijzonder inspirerend werken om de jongeren van nabij met zulke mensen te laten kennis maken. Uit hun verhalen kunnen ze lessen leren die ook in hun eigen leven spelen. Ze kunnen zichzelf herkennen en vooral ook horen hoe mensen – hoe invloedrijk ook – altijd veel inspanningen hebben moeten leveren om te komen waar ze nu staan.

Binnen dit kader hebben we vrijdag 20 november 2015 een rolmodel avond georganiseerd samen met minister Pascal Smet. Dhr. Smet is de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken.


“Ik wil graag For Youth bedanken voor deze avond. Ik hoop dat jullie het goed werk verder zetten.”


Tijdens dit boeiende gesprek heeft minister een beeld gegeven van zijn jeugdjaren en zijn carrière. Hij vertelde dat het niet altijd evident was om de positie te bereiken waar hij nu is. Hij deelde anekdotes mee en vertelde dat ook hij hard moest werken en blijven doorzetten. Hij motiveerde hiermee de jongeren om hard te werken en om niet op te geven. Hij getuigde tevens over de maatschappelijke en politieke keuzes die hij moest nemen door de jaren heen.

Die dag waren er ongeveer 3O tal jongeren aanwezig die een grote belangstelling toonden en veel vragen stelden over de mobiliteit, werkloosheid en onderwijs. Het was een boeiende avond dat zeker vatbaar is voor een herhaling.


0 Comments