Sociale Verantwoordelijkheid

Sociale Verantwoordelijkheid/

For Youth neemt  lokaal, nationaal en  internationaal zijn sociaal verantwoordelijk op door diverse sociale verantwoordelijkheidsprojecten te organiseren. We willen met deze club vooral onze maatschappelijke activeringsfunctie naar voren brengen door onze leden te empoweren en ze om te vormen tot actieve burgers. 


  • Donatie voedselbank
  • Lokaal gaan we een gelddonatie doen aan een voedselbank. Voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.


  • Cataractoperatie Soedan
  • Internationaal gaan we in samenwerking met humanitaire hulporganisatie  Time To Help cataract operaties laten doorvoeren in Afrika Soedan. Cataract wordt veroorzaakt door de vertroebeling van de ooglens, waardoor het licht niet meer op de retina kan vallen. Wereldwijd de grootste oorzaak van blindheid. Jaarlijks worden ongeveer 3,8 miljoen mensen blind door cataract. In landen zoals Soedan kunnen we de blindheid tegengaan door een cataract operatie te financieren. Een cataractoperatie kost amper 80€ in Soedan.