Uitstappen

Binnen deze club organiseren we binnen en buitenlandse reizen om enerzijds de jongeren in contact te brengen met nieuwe culturen en anderzijds heeft het in sommige gevallen ook een humanitaire doeleinde.

Deze club vervult daarom tal van functies:

 • Het heeft een gemeenschapsfunctie omdat het voor een groepsvorming en gemeenschapsvorming zorgt;

 • Het heeft een culturele functie omdat de jongeren op deze manier in contact komen met nieuwe culturen en samenlevingen;

 • Het heeft een maatschappelijke functie omdat in sommige gevallen de uitstappen gepaard gaan met een humanitaire actie waarbij de jongeren hun handen uit de mouw steken;

 • Ten slotte heeft het een educatieve functie omdat de jongeren nieuwe kennis, taal en culturen leren kennen tijdens hun excursie. 


  We organiseren onder andere:

 • Binnenlandse uitstappen;

 • Buitenlandse uitstappen;

 • Taalexcursies;

 • Cultuur uitstappen;

 • Humanitaire uitstappen;

 • Etc.