Begrijp het probleem, bied echte oplossingen aan

Radicalisme, radicalisering, extremisme?
Er is veel gesproken over radicalisme en
gewelddadige radicalisering, maar weten we
echt waar het over gaat? Niet altijd!
Deze termen verwijzen naar de nauwe en toch
ook heel verschillende realiteiten! Radicalisme
en gewelddadige radicalisering zijn twee
verschillende termen.

KORTOM, RADICALISME VANDAAG
DE DAG WORDT GEZIEN ALS EEN
ZEER UITGESPROKEN MENING EN
COMPROMISLOZE VERWANT VAN
EEN IDEOLOGIE, EEN RELIGIE OF EEN
GELOOF. RADICALISME SPAART GEEN
RELIGIE, POLITIEKE OF SOCIALE
IDEOLOGIE!

Radicalisme wordt veroorzaakt door een
politieke doctrinatie die afkomstig is van de
Angelsaksische wereld. Belangrijke namen
hierbij zijn J. Bentham en James Mill. Tussen de
18e en 19e eeuw pleitten ze voor de oprichting
van extreme hervormingen om het welzijn
van het grootste aantal te waarborgen. De
hervormingen deden vooral een beroep op
de politieke en economische systeem.
Waarom moeten we spreken van radicalisme?
Omdat deze ideologie in schril contrast staat
met het huidige denken en het beleid op het
moment.
Een soortgelijke beweging werd ontwikkeld
in Frankrijk in de 19e eeuw. Dit ging gepaard
met de republikeinse beweging die meer
democratie en secularisme eiste in de staat.
Nogmaals, deze beweging werd beschreven
als radicaal omdat het volledig in contrast
stond met de doelstellingen en de normen
van de tijd

Dus waarom is dit woord tegenwoordig zo negatief?

Radicalisme in het algemeen is vandaag de
dag gezien als een «houding die weigert om
compromissen te sluiten »

Radicalisme vandaag de dag is vooral een
uitdaging op onze manier van leven, onze
samenleving en onze waarden.

ER IS GEEN ALGEMEEN AANVAARDE
DEFINITIE VAN RADICALISERING
ALS WARE IN ZIJN HUIDIGE VORM.
DIT IS DEELS TE VERKLAREN DOOR
HET FEIT DAT RADICALISERING
NIET VOLDOENDE IS OP ZICHZELF

Wat is «radicalisme» tegenwoordig?
Radicalisering wordt vandaag vooral gezien
als een afwijzing van de westerse samenleving
door de islamitische bevolking van Europa.
Het feit dat de term «radicalisme» steeds
meer geassocieerd wordt met de islam
spreekt boekdelen.
Trouwens radicalisering leid niet altijd
tot gewelddadig gedrag. Radicalisering
moet je zien als «extreme opvattingen
ontwikkelingsprocessen en ideologieën die de status quo en het compromis af wijzen.»
Wanneer is het uitgegroeid tot een
probleem?
Wanneer een persoon geweld begint te
gebruiken om zijn wereldbeeld op te leggen
aan de anderen.
In dit geval spreken we van gewelddadige
radicalisering. Dit gebeurt niet over een
nacht, gewelddadige radicalisering is een
proces. Geleidelijk aan beginnen mensen
het systeem en de maatschappij waarin zij
leven te verwerpen. Ze snijden hun banden
met hun omgeving.
De kenmerken van gewelddadig radicalisme
zijn :
(1) de totale verwerping van het sociale
systeem;
(2) verwerpen van alle concessies en
vijandigheid;
(3) zelf-uitsluiting uit de maatschappij ;
Begrijpen om te voorkomen
Acties tegen radicalisme
For Youth richt zich op personen die
geradicaliseerd kunnen worden. We proberen
de stem van de jongeren te kanaliseren.
Zoals u zult ontdekken in ons tijdschrift, zijn
er verschillende bronnen van gewelddadige
radicalisering. Ze kunnen sociaal, cultureel,
politiek, economisch en soms persoonlijk
zijn!

RADICALISME VOERT INGRIJPENDE
POLITIEKE VERANDERINGEN IN OM
TE GENIETEN VAN DE VOORDELEN
VAN EEN FUNDAMENTEEL ANDERE
ALTERNATIEF. DE MIDDELEN
KUNNEN GEWELDDADIG OF
NIET-GEWELDDADIG ZIJN EN
KUNNEN DEMOCRATISCH OF
ONDEMOCRATISCH ZIJN

Er moet preventief gewerkt worden door de
jongeren de ruimte te geven om zich uit te
drukken en door naar hen te luisteren. Door
in dialoog te treden met hen. Door hen een
toekomst te geven hier in Brussel, België,
Europa !

Karim JOUHARI