Column: School van toekomst

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”.
“Nelson Mandela”

Iedereen weet dat het onderwijs ons toekomst
bepaalt, maar niet alle jongeren krijgen de
kans om een diploma te behalen, waardoor ze ook
moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt.
Niet alleen jongeren verliezen maar het is ook een
verlies voor de arbeidsmarkt. Vooral kansarme
jongeren worden hierdoor getroffen.
Door dit en andere factoren zoals: sociale ongelijkheid,
armoede, polarisatie ondervinden jongeren
een hold up op hun geluk. Dit toont aan
dat er een belangrijke rol weggelegd is voor het
onderwijs. Iemand die een hoog onderwijs aanvat
brengt bijna 20 jaar door in het onderwijssysteem.
Dag in dag uit brengen ze 8 uur door achter de
schoolbanken. Alleen van hieruit kunnen we al
de impact zien van het onderwijs. Wat kunnen
de scholen en de leerkrachten betekenen voor de
jongeren? Dit vraag zal ik proberen te beantwoorden
beste lezers.
Eerste punt dat ik wil aanhalen is onderwijs en
dialoog. Onderwijs moet een plaats zijn waar de
jongeren in dialoog kunnen treden met elkaar.
Hierin is er een belangrijke rol weggelegd voor
de leerkrachten. Ze moeten ervoor zorgen dat de
school geen plaats wordt van wij/zij verhaal. Zij
kunnen een sfeer creëren van dialoog en begrip.
Volgende punt is de relatie tussen de leerkrachten
en de jongeren. De jongeren moeten de leerkrachten
als een aanspreekpunt kunnen beschouwen,
zo hebben de leerlingen ook een goede relatie
met hun leerkrachten. Op deze manier kunnen de
scholen sneller ingrijpen in geval van problemen.
Er zijn landen waar men een master diploma moet
behalen om leerkracht te worden, in ons land is
een bachelorsdiploma genoeg. Dit kan belangrijk
zijn omdat de leerkrachten met een master diploma
meer voorbereid en meer kennis hebben. Zo
kunnen ze cursussen krijgen over multiculturaliteit,
diversiteit, hoe omgaan met kansarme jongeren
etc
O ja, nu vraagt u zich waarschijnlijk af “waarom
heeft hij deze punten opgesomd?” Wel beste lezers
het antwoord is simpel. Ik werd in het 2de
leerjaar vaak gepest. Ik kon mijn verhaal niet
kwijt aan de leerkrachten waardoor ik tegen mijn
zin naar school ging. Dit had slechte invloed op
mijn resultaten. Ik heb wel het geluk gehad dat
mijn ouders het probleem inzagen en mij hielpen
om een nieuwe school te vinden. Met de nieuwe
school veranderde alles, ik had nieuwe vrienden
en vriendelijke leerkrachten. Maar toch draag ik
de slechte herinneringen van mijn oude school
met me mee.
Daarom vind ik dat school een plaats moet zijn
waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en
groeien. Een plaats moet worden van dialoog en
communicatie. Een plaats waar we kritisch leren
denken. Een plaats waar we fouten maken en daaruit
ervaring putten. Een plaats waar we onze toekomst
uitstippelen en onze dromen vervaardigen.
Helaas kan het ook een plaats worden waar de
jongeren gepest worden, zich onzeker en niet welkom
voelen. Het kan ook een plaats worden waar
jongeren hun diploma niet behalen. Een plaats dat
hen de richting arbeidsmarkt uitwijst zonder de
nodige vaardigheden en kennis. Eigenlijk spelen
de leerkrachten een grote rol tegen gewelddadige
extremisme , ze zijn een belangrijke schakel om
het voor te komen maar kunnen gemakkelijk ook
een oorzaak zijn.
Zeg niet: “het is maar een school”, onderwijs
speelt een grote rol in ons leven en vooral bij het
opbouwen van ons toekomst.

Abdullah Temiz
Laatstejaarsstudent in Lucerna College in
Brussel